Štampa

Prezentacija Alpha lemnih proizvoda

alpha


Dana 06 - 07.11.2012 održana je u Beogradu (teorijski deo) i Nišu (praktični deo) prezentacije Alpha lemnih proizvoda, sa temom “Ušteda u procesima rada talasnog i reflow lemljenja”

 

Teorijski deo seminara je održan u Beogradu 06.11.2012, a drugi deo teorijskog i praktični deo seminara je održan u Nišu, u prostorijama Tagor Electronica.

Uz prisustvo zainteresovanih firmi iz Srbije, Tagor Electronic je u saradnji sa firmama Interkont i Cookson Electronics, predstavio najnovija dostignuća u Alpha lemnim proizvodima. Predstavljene su nove legure za lemljenje sa manjim udelom srebra i lemna legura sa niskom tačkom temperature lemljenja.

Pored reflow i talasnog lemljenja, održana je i prezentacija o selektvinom lemljenju, PoP tehnologiji i Pin-in-Paste tehnologiju.

Seminar je izuzetno pozitivno ocenjen od strane ljudi koji su bili prisutni, posebno od ljudi koji su u direktnoj vezi sa proizvodnjom.

seminar-bg1 seminar-ni1
seminar-ni2 seminar-ni3