Trening centar

U skladu sa potrebama i savremenim trendovima, kompanija Tagor u svom sastavu ima trening centar „Electronic Manufacturing Academy“. Osnovni cilj je da se zaposlenima na svim nivoima pruži mogućnost kontinuiranog usavršavanja za konkretne radne aktivnosti, a uz primenu dokazanih metoda za učenje kreiranih od strane svetski priznatih kompanija.

Treninzi koji su na raspolaganju su podeljeni u više nivoa: osnovni (basic), napredni (advanced) i ekspertski (expert), a pored proizvodnih aktivnosti na raspolaganju su i treninzi i kursevi za sve menadžerske nivoe.

Savremene metode učenja su efikasne i pristupačne zaposlenima jer koristimo prevashodno E-Learning princip on line učenja, dok se za naprednije nivoe organizuju i exCatedra treninzi sa kvalifikovanim trenerima i predavačima, kao i praktične (HandsOn) radionice u simuliranim uslovima proizvodnje.

Za zasposlene koji su već raspoređeni na radnim zadacima, u toku rada se organizuju periodične obuke u cilju potvrđivanja postojećih i sticanja novih kompetencija kroz treninge u proizvodnji praćene iskusnim mentorima.

Sastavni deo treninga je i evaluacija postignutih rezultata i sertifikacija nakon uspešno završenih treninga.

Ovde možete saznati više o našim trening metodama.